Wojewódzkie Święto Ludowe


Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego odbyły się w Wielkich Oczach (pow.lubaczowski). W uroczystości uczestniczyła liczna delegacja członków i sympatyków PSL z powiatu sanockiego. Po mszy świętej odprawionej w intencji Ruchu Ludowego zaproszeni goście przy akompaniamencie orkiestry udali się na stadion aby tam rozpocząć część oficjalną, w której głos zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL - Poseł na Sejm RP - kol. Mieczysław Kasprzak oraz gospodarze tegorocznego święta Wójt Gminy Wielkie Oczy - kol. Tomasz Lorenc oraz Starosta Lubaczowski - kol. Józef Michalik. Święto to było też okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych Ludowców. Z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego medal im. Wincentego Witosa odebrał kol. Jerzy Bytniewski - wieloletni sekretarz zarządu powiatowego PSL w Sanoku oraz kol. Tadeusz Borek, który otrzymał "Złotą koniczynkę".

Więcej…

6. rocznica katastrofy w Smoleńsku


Co roku 10 kwietnia każdy z nas zatrzymuje się choć na chwilę, aby oddać hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. W tym roku mija 6. rocznica, kiedy to wśród nas nie ma już wielu wspaniałych osób. Niewątpliwie jedną z tych osób jest pochodzący z Podkarpacia kol. Leszek Deptuła wieloletni samorządowiec, Poseł na Sejm VI kadencji, wyjątkowy człowiek, którego nam wszystkim bardzo brakuje. W Smoleńsku zginęli także nasi koledzy Wiesław Woda - wieloletni poseł, wojewoda tarnowski w latach 1994-97, oraz Edward Wojtas - doświadczony samorządowiec, marszałek województwa lubelskiego.

Cześć Ich Pamięci ...

Powiatowe spotkanie opłatkowe


Ponad 100 osób, członków, sympatyków oraz zaproszonych gości przybyło do gościnnych Niebieszczan aby wspólnie podsumować miniony rok, podzielić się opłatkiem oraz nakreślić plany i zamierzenia na 2016 rok. Tradycyjnie, najbardziej zasłużonym działaczom wręczone zostały odznaczenia im. Wincentego Witosa oraz "złote koniczynki". Przyjęto także do Ludowej Rodziny nowych członków wręczając im legitymacje. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm RP, prezes wojewódzkich struktur PSL, Marek Owsiany - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Maria Pospolitak - Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni powiatowi i gminni, prezesi kół gminnych. Po części oficjalnej, w której głos zabrała Prezes Zarządu Powiatowego Magdalena Gajewska oraz Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak nastąpiło uroczyste odśpiewanie kolędy oraz dzielenie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń. W części artystycznej dla gości wystąpiła Edyta Niemczyk wraz z córką oraz rodzina Błaszczak z Niebieszczan.

Boże Narodzenie 2015

Zmiany we władzach Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Na początku listopada obyło się posiedzenie Rady Naczelnej PSL, podczas którego rezygnację z funkcji prezesa złożył Janusz Piechociński. W wyborach na nowego szefa partii wystartowało dwóch kandydatów: Mirosław Augustyniak - Radny Sejmiku Mazowieckiego oraz Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej w poprzednim rządzie. Drugiego kandydata poparła większość Ludowców. Tym samym 34-letni poseł Władysław Kosiniak-Kamysz został nowym Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmiany nie ominęły także naszego Podkarpacia. Po rezygnacji złożonej przez dotychczasowego Prezesa wojewódzkich struktur Jana Burego, jego miejsce zajął wieloletni poseł i zasłużony działacz ludowy Mieczysław Kasprzak. Na szczeblu powiatu sanockiego również nastąpił?y zmiany. Obowiązki pełnione przez Prezes Grażyny Borek przejęła Magdalena Gajewska.

Konwencja przedwyborcza PSL w Sanoku

 

17 października w sali Klubu Górnika w Sanoku obyło się spotkanie przedwyborcze naszej kandydatki na Posła RP kol. Grażyny Borek. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. Maria Pospolitak - Radna Wojewódzka, Marek Owsiany - zastępca dyrektora ARiMR, Rafał Kumek - dyrektor wydziału środowiska i rolnictwa PUW w Rzeszowie, sympatycy i działacze PSL, rodzina kandydatki oraz Rafał Kielar nasz drugi kandydat z okręgu 22 startujący z pozycji 16.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zaprzyjaźnionego zespołu ludowego Ziemia Sanocka z Nowosielec. Następnie głos zabrała nasza kandydatka prezentując swój program wyborczy oraz dokonania PSL w ciągu ostatnich lat. Swój pomysł na zmiany w południowej części regionu zaprezentował też Rafał Kielar. Po części oficjalnej zakończonej wystąpieniami zaproszonych gości do głosu ponownie doszła muzyka. Tym razem w wykonaniu zespołu "Suono".

Program wyborczy kandydata na posła - Rafała Kielara

 

Szanowni Wyborcy

Swoje działania chciałbym skoncentrować przede wszystkim na:

  • przekazaniu optymalnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa na wspieranie inwestycji związanych z rewitalizacją - odnową budownictwa mieszkaniowego
  • wprowadzeniu do realizacji programu  „Bezpieczny i funkcjonalny plac do zabaw i gier w małych miejscowościach” finansowanego przy wsparciu m.in. środków z funduszy unijnych

Więcej…

Program wyborczy kandydatki na posła - Grażyny Borek

 

Samorządowcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba ich mieszkańcom, dlatego:

  • Najwyższy czas docenić pracę sołtysów. Proponuję, aby każdy sołtys po przepracowaniu minimum dwóch kadencji otrzymał dodatek do emerytury, na początek byłoby to 0,5% najniższej pensji krajowej
  • Proponuję pomoc Państwa w kwocie do 1 mln. z?. tym samorządom, które w ostatnich ośmiu latach wykonały najwięcej inwestycji infrastrukturalnych

Więcej…

Kandydatka na posła - Grażyna Borek


Grażyna Borek - urodziła się i mieszka w Bażanówce, w gminie Zarszyn, w powiecie sanockim. Ma 58 lat. Pracowała w Urzędzie Gminy w Zarszynie, a następnie przez wiele lat w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Od niespełna roku pełni funkcję Wicewojewody Podkarpackiego. Ma duże doświadczenie w pracy społecznej skierowanej na rozwój lokalnych społeczności i Podkarpacia. Jest mężatką, mąż Jan. Dzieci Łukasz z żoną Agnieszką i Magdalena z mężem Robertem mają własne rodziny. Ma troje wnucząt Karolinę , Mateusza i Mikołaja. Z wykształcenia jest socjologiem. Lubi pracować i zmieniać świat na lepszy, dlatego też uczestniczyła w założeniu Stowarzyszenia Kobiet w gminie Zarszyn, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej, LGD „Dorzecze Wisłoka”, przez pięć kadencji była radną do Rady Gminy Zarszyn i Rady Powiatu Sanockiego, gdzie uczestniczyła w podejmowaniu ważnych dla rozwoju powiatu decyzji. Aktywnie uczestniczy w organizacji wielu lokalnych uroczystości i imprez. Długoletnia działaczka Polskiego Stronnictwa Ludowego

Kandytat na posła - Rafał Kielar

 

Rafał Kielar - ma 41 lat, jest żonaty, ma dwóch synów w wieku 2 i 16 lat. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomościami, nadaną przez Ministra Budownictwa oraz uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radą Spółdzielczą. Od ponad 15 lat jest Zastępcą Prezesa Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krośnie. Przez 8 lat był społecznym członkiem Zarządu jednostki pomocniczej Gminy Zagórz, natomiast aktualnie jest radnym Rady Miejskiej w Zagórzu. Ponadto od kilku lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie.